นโยบายการรับประกันและการเคลมสินค้าของหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร ?

สินค้าทั้งหมดทุกประเภทที่ขายอยู่บนเว็บไซต์ของหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ ทางหงส์ไทยแพ็คเกจจิ้งได้คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีนโยบายและรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับประกันสินค้า

  • ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า
  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะนับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเคลมสินค้า

  • มีใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าแนบมาพร้อมสินค้า
  • เป็นสินค้าที่ชำรุด / แตกหัก / มีตำหนิ โดยต้องนำส่งคืนทุกครั้งเพื่อเคลมสินค้า
  • เมื่อได้รับสินค้าแล้ว “กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอขณะแกะสินค้า แบบคลิปเดียวจบไม่ตัดต่อและไม่หันกล้องไปทางอื่น” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้ากับทางบริษัท ในกรณีสินค้าไม่ครบหรือสินค้าเสียหายค่ะ โดยที่ลูกค้าต้องทำการตรวจเช็คและทำการแจ้งเคลมสินค้าภายใน 72 ชั่วโมง(3 วัน) หากไม่มีคลิปยืนยันหรือแจ้งหลังจาก 72 ชั่วโมง(3 วัน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณีค่ะ
  • สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืน ต้องออยู่ในสภาพสมบรูณ์
  • หงส์ไทยฯขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :
**ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการเคลมสินค้า เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าคืนคุณทันที
***สินค้าที่ไม่สามารถเคลมได้โดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ เนื่องจากมีการอนุมัติงานกันก่อนที่จะสั่งซื้อแล้ว