Banner delivery

บริการการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งทุกวันทำการ บริษัทขนส่งเอกชน DHL , KERRY ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งประมาณ 1-2 วันทำการโดยประมาณ ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ส่งฟรี กทม. และปริมณฑล
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 8,000 บาท ส่งต่างจังหวัด

บริการจัดส่งทุกวันทำการ

ทางบริษัท มีการตัดรอบแจ้งโอนเงินก่อน 12.00 น. ทุกวัน เพื่อจัดส่งสินค้าค่ะ
  • หากลูกค้าแจ้งโอนเงินก่อน 12.00 น. ทางเราจัดแพ็คและส่งสินค้าภายใน วันทำการถัดไป
  • หากลูกค้าแจ้งโอนเงินหลัง 12.00 น. ทางเราจัดแพ็คและส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ

**ยกเว้น**
แจ้งโอนเงินหลัง 11.00 น.ของวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์
จัดส่งเช้าวันอังคารประมาณ 1-2 วันทำการ(ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ)

**หากที่อยู่ส่งของลูกค้าอยู่ “นอกเขตพื้นที่บริการของ DHL”
ใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ 
(ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ)**

Note : โปรโมชั่นจัดส่งฟรี เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

กรณีลูกค้ามารับสินค้าเอง

  • หากลูกค้าแจ้งโอนเงินก่อน 11.00 น. จะสามารถเข้ามารับของได้ช่วง 14.00-16.00 น. ของวันนั้นๆ โดยต้องโทรแจ้งก่อนเข้ารับสินค้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  • หากลูกค้าแจ้งโอนเงินหลัง 11.00 น. จะสามารถเข้ามารับสินค้าได้ในวันถัดไปช่วงเวลา 10.00-12.00 น. หรือ ช่วง 14.00-16.00 น.