บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด ( HONG THAI FOOD PACKAGING CO.,LTD. )

บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
112/10 หมู่ที่ 7 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 
บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด (สาขา กรุงเทพ)
59 ซอยลาซาล 19 ถนนสุขุมวิท 105 แขวง บางนา
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
___________________________________________
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax No.) : 0115563002631

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

เบอร์โทร : 02-062-4015 
Hotline : 099-289-3629
โรงงานผลิตขายส่งถ้วยไอศครีมกระดาษ-1.jpg

หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า / Code of conduct

 
หลักการดูแลพนักงาน หงส์ไทยฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กที่ต่ำกว่า 15 ปี หรือ ไม่มีใช้แรงงานทาส และเรามีการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนโอกาสแรงงานผู้เยาว์ ไม่มีการกีดกันความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ศาสนา อายุ และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพอย่างเพียงพอในการแสดงออกความคิดเห็นกับบริษัทฯ
 
หลักจริยธรรมในการทำธุรกิจ หงส์ไทยฯ ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ อาทิเช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รับชั่น และ นโยบายการติดสินบนในรูปแบบต่าง หรือ การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล
 
หลักการรักษาสิ่งแวดล้อม หงส์ไทยฯ มีความมุ่งมั่นในการไม่ปล่อยของเสียออกจากโรงงานพยายามหาทางหมุนเวียนกลับมาใช่ในกระบวนการผลิต เพื่อรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
 
หลักมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยหรือประเมินความเสี่ยง ในการทำงานในอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูงสุด และ ตรวจสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ