0.00฿
ซื้อครบ 15,000฿ รับส่วนลด 5%
ซื้อครบ 30,000฿ รับส่วนลด 10%
ซื้อครบ 50,000฿ รับส่วนลด 15%

บรรจุภัณฑ์อาหาร ผลิตจากกระดาษธรรมชาติ

ในราคาโรงงานกว่า 1000 รายการ หลากหลายอาทิ ถ้วยกระดาษ ชามกระดาษ แก้วกระดาษ ถาดกระดาษ กล่องไฮบริค กล่องเบเกอรี่ กล่องพิซซ่า หลอดรักษ์โลก และกล่องกระดาษใส่อาหาร เหมาะกับร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ออกบูธขายอาหาร งานอีเว้นท์ต่างๆ


บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกระดาษรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้ง บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทุกรูปแบบ นอกจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจ SME ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแล้ว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการ ทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์โดดเด่นเป็นที่จดจำสามารถแข่งขันด้านการตลาดกับคู่แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่า กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กระดาษปูพื้น รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้

ความสำคัญของกล่องกระดาษใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ คือมลภาวะที่คนในสังคมต้องเผชิญซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบและต้องการความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบที่สามารถอำนวยความสะดวก และแย่งชิงความได้เปรียบด้านการตลาดจากคู่แข่ง ทำให้บรรจุภัณฑ์บางประเภทที่นิยมใช้ เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกหรือถุงพลาสติก กลายเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การกำจัดด้วยการเผาทำลายยังก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์และการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้มีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกมากมาย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด กล่องพิซซ่า กระดาษรองอาหาร แก้วกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ ที่นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้แล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ยังเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่หมดไป เพราะสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

กล่องกระดาษใส่อาหาร การออกแบบและวัสดุที่นำมาผลิต

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทกล่องกระดาษ ถือเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียวที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยการปลูกป่าทดแทน สำหรับเยื่อกระดาษและกระดาษนำมาออกแบบและผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท

กล่องกระดาษใส่อาหาร บทบาทและหน้าที่ด้านการตลาด

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน การแข่งขันด้านการตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดการพัฒนา โดยมีการคิดค้นวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ประกอบการนำมาเป็นกลยุทธ์หรือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทและหน้าที่ด้านการตลาด ดังนี้
 • ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • รักษาคุณภาพของสินค้า
 • อำนวยความสะดวกต่อการจัดเก็บสินค้า
 • ทำหน้าที่บ่งชี้ผลิตภัณฑ์
 • ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค
 • เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า
 • มีบทบาทต่อการกำหนดราคาสินค้า
 • สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาด

  สรุป เกี่ยวกับบรรณจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

  การออกแบบกล่องกระดาษใส่อาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบอื่น ๆ เช่น กล่องกระดาษใส่ขนม แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด หรือชามกระดาษ นอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัสดุหลัก ๆ ทำจากกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นำมาใช้บรรจุอาหารแทนกล่องโฟม ถือเป็นจุดขายสำคัญเพราะตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม