นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ข้อความอีเมล โฆษณาต่างๆ ของบริษัท ใช้ “คุกกี้ (Cookies)” และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น และทำให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ช่วยให้จดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน หรือช่วยบอกให้บริษัททราบว่าผู้ใช้งานเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาภายในเว็บไซต์อีกด้วย

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังต้นกำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

คุกกี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์รายการบันทึก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ตัวอย่างของข้อมูลที่อาจถูกจัดเก็บ เช่น

 • ค่าการตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัท
 • หมายเลขไอพี
 • ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชม
 • วันที่/เวลาที่เยี่ยมชม
 • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท

โดยข้อมูลนี้บริษัทใช้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของบริษทโดยรวม ซึ่งบริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของบริษัทด้วย

พิกเซลแท็กจะช่วยให้บริษัทส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกบริษัทว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า หรือตรวจสอบการได้รับอีเมลที่ลูกค้า

ประเภทของคุกกี้ที่เราอาจใช้งาน

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากที่ท่านสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน​

 • SessionID
 • User ID
 • ​Security

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
(Analytic/Performance cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน จำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​

 • Google Analytics

คุกกี้ประเภทการโฆษณา
(Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

 • Google Analytics
 • Facebook Pixels
 • ​Facebook API

คุกกี้ประเภทการทำงาน
(Functional cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น ​

 • Google Analytics
 • SessionID

การตั้งค่า การปฏิเสธ หรือการปิดการใช้งานคุกกี้

ท่านมีสิทธิในการตั้งค่าความยินยอมในการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งค่าคุกกี้ตอนนี้ หรือตั้งค่าผ่านเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โดยท่านอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บข้อมูลคุกกี้ โดยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนาเบราว์เซอร์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น ทางบริษัทต้องขออภัยที่ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก

ติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ผ่านช่องทางดังนี้

ส่วนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด
59 ซอยลาซาล 19 ถนนสุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล sale@hongthai.co.th