บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร มีวิธีดูอย่างไรและมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้เมื่อเราพูดถึงบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ใส่พัสดุ และสิ่งของต่างๆนั้น จะต้องคิดถึงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมาเป็นอันดับแรกๆแน่นอน ทำให้หลายๆคนอาจสงสัยว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นมีอะไรบ้าง และมันคืออะไร รวมไปถึงเราจะรู้ได้อย่างว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ หาคำตอบได้ในบทความนี้

บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะช่วยปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า ช่วยในการเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมด้านการตลาด พิจารณาได้จาก บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภท กล่องพิซซ่า หรือ แก้วกระดาษ หากมีการออกแบบให้โดดเด่นสวยงาม ยังช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคได้

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ

เริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคืออะไร โดยเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคือบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ในการปกป้อง ป้องกันสินค้า หรืออาหารที่อยู่ภายในตัวบรรจุภัณฑ์ให้ไม่เกิดความเสียหาย รวมไปถึงช่วยในการขนส่งให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

ซึ่งในตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นจะมีความต่างจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นตรงที่ตัวบรรจุภัณฑ์จะมีความสามารถในการย่อยสลายได้เองตามธรรชาติ และต้องสามารถนำมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้ 100% รวมไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และสัตว์ทุกชนิด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้โดยส่วนมากแล้ววัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นจะมาจากธรรมชาติเป็นหลักนั่นเอง

ทำยังไงถึงรู้ว่าที่ใช้อยู่เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จะถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้องตามธรรมชาติ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไร้สิ่งเจือปน และปลอดภัยจริงๆ เราสามารถทำได้โดยสังเกตว่าโรงงานที่ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเหล่านั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองอะไรบ้าง

มาตรฐานที่ว่านั้น คือสิ่งที่จะทำให้ยืนยันได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งเจือปน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีมาตรฐานที่สำคัญอยู่ 3 อย่าง ดังนี้

1.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ( ISO14024)

มาตรฐานที่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกควรมีชนิดที่ 1 จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเงื่อนไขการผลิต และข้อกำหนดขององค์กรอิสระ หรือ Third party โดยจะต้องยึดตามหลักการประเมินผลสิ่งแวดล้อม โดยสำหรับประเทศไทยฉลากชนิดนี้จะอยู่ในประเภท “ฉลากเขียว”

2.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO14021)

มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่ถูกเรียกว่าการรับรองตนเอง (Self-declare) ผ่านทางตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบต่างๆ เช่น ถุงผ้าในห้างสรรพสินค้าบางรุ่นจะมีการประทับตราแสดงให้เห็นว่าถุงใบนี้ย่อยสลายได้เอง หรือสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% ผ่านทางตราสัญลักษณ์ที่พิมพ์ลงไปเอง ไม่ได้มีองค์กรใดมากำหนด

โดยฉลากชนิดนี้จะช่วยให้ผู้เห็นเข้าใจได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์นี้เป็นแบบรักษ์โลก ถึงแม้ฉลากชนิดนี้จะไม่มีบุคคลที่ 3 เข้ามาตรวจสอบรับรองผล แต่ผู้ที่ต้องการจะติดฉลากนี้ไปที่ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ก็จำเป็นต้องตอบคำถาม หรือหาหลักฐานมาแสดงทุกครั้ง ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วตามมาตรฐาน ISO 14021 จะมีพื้นฐานในการดูได้จาก 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • ต้องสามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
 • ต้องสามารถแตกสลายได้ (Degradable)
 • ต้องถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการแยกชิ้นส่วน (Designed for disassembly)
 • ต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product)
 • ต้องสามารถใช้พลังงานที่นํากลับมาใชใหม่ (Recovered energy)
 • ต้องสามารถแปรสภาพใช้ใหม่ (Recyclable)
 • วัสที่ใช้มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล หรือ ของเสีย (Waste) จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
 • ต้องสามารถลดการใชพลังงานในช่วงการใชงาน (Reduced energy consumption)
 • ต้องสามารถลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
 • ต้องสามารถลดการใช้น้ำได้ (Reduced water consumption)
 • ต้องมีคุณสมบัติลดของเสีย (Waste reduction)
 • วัสดุที่ต้องสามารถหมุนเวียนได้ (Renewable material)

3.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO14025)

มาถึงมาตรฐานฉลากประเภทที่ 3 ที่มีหน้าที่ในการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้พลังของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตออกมา และยังบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ว่าส่งผลอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเข้าใจถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ โดยจะเรียกการเมินนี้ว่าวัฎจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) หรือที่เรียกย่อๆว่า LCA ซึ่งจะมีหน่วยงานอิสระที่เป็นคนกลางที่ได้รับการยอมรับ หน้าที่ในการทำตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะได้รับฉลากชนิดนี้นั่นเอง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ฉลากของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ฉลากทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่นั้นได้รับการรับรอง ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ รวมทั้งฉลากเหล่านี้ยังใช้สำหรับพิจารณาในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ หรือบริการต่างๆได้

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกต่อธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมีความสำคัญอย่างมากต่อโลกของธุรกิจ เพราะไม่ว่าธุรกิจใดนั้นล้วนต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการใส่สิ่งของ สินค้า และอาหาร ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆธุรกิจ แต่โดยส่วนมากแล้วแต่ละธุรกิจอาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนส่งอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทานกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป หรือในธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแก ร้านค้าต่างๆอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อทำให้ตัวอาหารมีรสชาติที่เดิมไว้ และสามาารถรักษาอุณหภูมิของตัวอาหารไว้ได้เป็นอย่างดี

โดยตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนอกจากนั้นได้ถูกออกแบบ พัฒนาขึ้นมาให้สามารถใช้งานมากพอที่จะทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบเก่าๆได้ดี ช่วยให้สามารถนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม หรือร้านค้า ร้านอาหารต่างได้เช่นเดียวกัน

แต่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่บรรจุภัณฑ์แบบเก่าๆ จำพวกพลาสติกนั้นไม่มี นั่นคือการที่ตัวบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% ส่งผลให้เมื่อบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นถูกทิ้งหลังใช้งานแล้วนั้นไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางขยะ ซึ่งเป็นปัจจัยในหนึ่งในการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง

ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษเหล่านี้ทำให้ได้รับชื่อเรียกว่า “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก” และเมื่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารนำตัวบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้พบเห็น และถือได้ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกนี้จากภาวะโลกร้อนเอาไว้

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจาก Thaifood มีอะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จาก Thaifood นั้นมีให้เลือกหลายชนิด หลายขนาด และทุกๆชนิดที่จะมาแนะนำนี้ล้วนเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง iso ทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ถุงกระดาษคราฟท์

ถุงกระดาษคราฟท์ คือ ถุงที่ใช้เพื่อใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเบา โดยตัวถุงจะผลิตขึ้นมาจากกระดาษที่ได้มาตรฐานและมีวิธีการรับรองการผลิตตามหลักสากล มีลักษณะเหมื่อนถุงหิ้วทั่วไป ต่างกันตรงวัสดุนำมาใช้ทำเป็นถุง ซึ่งในกรณีใช้กระดาษนี้จะทำให้ผิวสัมผัสแตกต่างกับถุงในชนิดอื่นๆ ส่วนของตัวของถุงกระดาษนั้นจะนิยมนำไปใช้งานในด้านการใส่อาหารชนิดต่างๆที่น้ำหนักไม่มากนัก เช่น ขนม คุกกี้ สินค้าชำร่วย และอื่นๆอีกมาก

คุณสมบัติของ ถุงกระดาษคราฟท์

 • ถุงมีหูหิ้วเกลียวกระดาษ 2 ข้าง ทำจากกระดาษหนาเพื่อรองรับน้ำหนักเวลาหิ้ว
 • ขึ้นรูปสวยงาม ถุงติดกาวแน่นหนา รับน้ำหนักได้ดี สามารถนำสติ๊กเกอร์ติดแบรนต์ตัวเองได้ เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • นำไปใส่สินค้าทั่วไป กล่องเบเกอรี่ เสื้อผ้า
 • กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%
 • วัตถุดิบกระดาษที่ใช้ สีกระดาษที่ใช้ปลอดภัย(flexo water based)
 • ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย หน้ากระดาษเนียน ไม่มีจุดสกปรก
ถุงกระดาษคราฟท์

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องกระดาษใส่อาหาร คือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยตัวกล่องกระดาษใส่อาหารจะถูกผลิตขึ้นมาจากเยื่อกระดาษชนิดต่างๆ โดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยเยื่อ 2 ชนิด ด้วยกัน คือ เยื่อใยขาว และเยื่อใยสั้น ซึ่งคุณภาพ และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ได้นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตนั่นเอง

คุณสมบัติ กล่องกระดาษใส่อาหาร

 • กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิดขนาดเล็ก ขอบกล่องเป็นรอยคลื่นลดอันตรายจากกระดาษบาดมือ
 • บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปได้ง่าย ฝาและตัวล๊อกออกแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly)
 • บรรจุภัณฑ์สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุอื่นๆรอง (Food Direct Contact)
 • ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ขึ้นรูปด้วยความรูปโดยไม่ใช้กาว (Heat Sealed)
 • สามารถเรียงซ้อนได้มากกว่า 5 ชั้นโดยไม่ล้ม (Stacking Test)
กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องพิซซ่า

กล่องพิซซ่า คือ บรรจุภัณฑ์อาหารอีกชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับพิซซ่าทำให้ตัวกล่อง หรือ บรรจุภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ โดยลักษณะของกล่องพิซซ่านั้นส่วนใหญ่จะออกแบบให้ตัวกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมตามแต่ละความต้องการของคุณนั่นเอง

คุณสมบัติ กล่องพิซซ่า

 • กล่องกระดาษไดคัท FOOD GRADE สัมผัสอาหารได้โดยตรง
 • ลอน E กระดาษบาง ความหนาไม่เกิน 1.7 มม น้ำหนักเบา และ น้ำหนักกระดาษกล่องได้ตามมาตรฐาน มอกกระดาษมีกันซึมในตัว ซับน้ำมันได้เป็นอย่างดี ดูเรียบหรู ปลอดภัยจากสารฟอกขาวกระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% (OPA)
 • น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรงด้วยสูตรการผลิตลูกฟูกแบบพิเศษ
 • ค่าแรงดันกล่อง (Bursting) ทะลุที่ > 700 กิโลปาสคาล เรียงซ้อนได้ 5 ชั้น
กล่องพิซซ่า

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็น บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ถูกพบเห็นได้ทั่วๆไป จะนิยมนำมาใช้งานเพื่อใส่พัสดุ หรืออาหารชนิดต่างๆ ตัวของกล่องจะทำมาจากกระดาษลูกฟูก โดยมีรูปทรงเป็นแผ่นกระดาษ 2 ข้างประกบเข้าหากัน ส่วนตรงกลางของแผ่นจะมีลอนกระดาษเพื่อรองรับน้ำหนัก ส่วนในเรื่องของขนาดความหนาของกล่องกระดาษลูกฟูกมีให้เลือกหลากหลายรองรับทุกขนาด และหากไม่พอใจก็ยังสามารถสั่งทำขนาดพิเศษโดยเฉพาะก็ได้

คุณสมบัติ กล่องกระดาษลูกฟูก

 • กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%
 • ลอน E กระดาษบาง ความหนาไม่เกิน 1.5-2.0 มม น้ำหนักเบา น้ำหนักเบา และ น้ำหนักกระดาษกล่องได้ตามมาตรฐาน มอกกระดาษมีใบรับรองความปลอดภัยด้านเคมี RoHs
 • น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรงด้วยสูตรการผลิตลูกฟูกแบบพิเศษ
 • น้ำหนักกล่องมีความคลาดเคลื่อนตาม มอก ที่ 5%
กล่องกระดาษลูกฟูก

ถาดกระดาษใส่แก้ว

ถาดกระดาษใส่แก้ว คือบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อรองแก้วชนิดต่างๆ ทำให้สะดวกต่อการถือ หยิบ และจับ รวมไปถึงยังช่วยให้สามารถถือแก้วได้ในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มักเลือกซื้ออาหาร หรือเครื่องดื่มแบบ Takeaway คือการเลือกซื้อเพื่อกลับไปรับประทานที่บ้าน เนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิดที่แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกนั่นเอง

คุณสมบัติ ถาดกระดาษใส่แก้ว

 • เป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษขึ้นรูปสำหรับวางเครื่องดื่ม 2-4 แก้ว
 • กันกระแทก สามารถใช้แทนพลาสติกและฟองน้ำได้ ทำจากกระดาษ recycle 100% ช่วยรักษาสิงแวดล้อมได้
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการขนส่งได้
 • กระดาษไม่อ่อนตัว คงรูป ไม่รั่วซึมง่าย ถือง่ายถนัดมือ
 • กระดาษกันน้ำและเคลือบสารพิเศษกันไฟฟ้าสถิตได้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ถาดกระดาษใส่แก้ว

จานและถ้วยกระดาษ

จานและถ้วยกระดาษ คือ บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนของจานและถ้วยกระดาษนั้นสามารถรองรับอาหารได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงสามารถรองรับได้ทั้งอาหารที่ร้อนและเย็นได้

คุณสมบัติ จานกระดาษ

 • กระดาษ FOOD GRADE กระดาษไม่มีจุดสกปรกทั้งสองด้าน
 • กระดาษนำเข้าจากต่างประเทศ กระดาษมีกันซึมในตัว ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยง่ายและไม่มีกลิ่นกระดาษกระดาษย่อยสลายได้ 100% เนื่องจากไม่เคลือบ PE แต่ใช้วิธีการเคลือบเคมีสัมผัสมอาหารในกระบวนการผลิตกระดาษ
 • กระดาษสามารถเข้าห้องเย็น และกระบวนการทำอาหารได้ เนื่องจากผลิตจากเยื่อกระดาษ 100%
 • สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้ ตามเงื่อนไขจำนวนผลิตขั้นต่ำ
 • ขึ้นรูปจานด้วยโมลด์ความร้อนกว่า 100 องศา ให้ความแม่นยำสูง
จานกระดาษ

คุณสมบัติ ถ้วยกระดาษ

 • กระดาษธรรมชาติ FOOD GRADE สัมผัสอาหารได้โดยตรง
 • กระดาษนำเข้าจากต่างประเทศ กระดาษมีกันซึมในตัว ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยง่ายและไม่มีกลิ่นกระดาษกระดาษเคลือบ PE 2 ด้าน ทนความเย็นได้ดี
 • กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • รองรับการออกแบบพิมพ์ลาย ใช้หมึก SOY INK เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีเครื่องมือในการตรวจสอบรอยรั่วซึมและคัดแยกจุดสกปรกได้แม่นยำ
ถ้วยกระดาษ

หลอดกระดาษ

หลอดกระดาษ คือ หลอดดูดน้ำที่ใช้งานเหมื่อนหลอดพลาสติกทั่วๆไป เพียงแต่ถูกผลิตขึ้นมาจากกระดาษทำให้ตัวหลอดสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% ส่งผลให้หลังใช้งานแล้วนำไปทิ้งไม่เกิดเป็นมลพิษทางขยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ หลอดกระดาษ

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง
 • สามารถกำจัดได้โดยการฝังกลบ คุณจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่แนะนำให้นำกลับมาใช้อีกครั้ง
หลอดกระดาษ

แก้วกระดาษ

แก้วกระดาษ คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ โดยในแต่ละแก้วก็มีส่วนประกอบที่ต่างกันออกไป เพื่อที่จะรองรับเครื่องดื่มทุกชนิด เช่น แก้วกาแฟควรกันความร้อนได้ และแก้วเครื่องดื่มชนิดอื่นก็ควรรองรับความเย็นจากน้ำแข็งและเครื่องดื่มได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแก้วกาแฟกระดาษจะถูกผลิตขึ้นมาจาก เยื่อกระดาษไม้เนื้ออ่อนชนิดต่างๆ เช่น ไม้สน ไม้ยุคาลิปตัส และไม้กระถินเป็นต้น

คุณสมบัติ แก้วกระดาษ

 • ก้นแก้วและตะเข็บแก้วใช้ความร้อนในการผนึก(Heat Sealed) ไม่ใช้กาวในการยึดติด
 • กระดาษนำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพดี ใช้เยื่อไม้ใยยาว ปราศจากสารอันตรายหรือฟอกสี (Chlorine Free) และสารก่อมะเร็ง(Bisphenol A)ผ่านการตรวจสอบ และฆ่าเชื้อด้วยแสง Infrared ทุกใบก่อนถึงมือผู้บริโภค
 • รองรับการออกแบบพิมพ์ลาย ใช้หมึก SOY INK เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารโลหะหนักผสม(RoHs test)
 • กระดาษไม่อ่อนตัว คงรูป ไม่รั่วซึมง่าย ถือง่ายถนัดมือ
 • สามารถพิมพ์ LOGO ร้านหรือแบรนต์ของลูกค้าได้ตามจำนวนสั่งขั้นต่ำ
แก้วกระดาษ

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม คือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% โดยตัวกล่องจะถูกผลิตขึ้นมาจากเยื่อกระดาษที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนมากจะผลิตขึ้นจากเยื่อกระดาษสีขาว ผิวเรียบเนียนทำให้นำไปใช้พิมพ์ลวดลายต่างๆ หรือโลโก้ของร้านได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ กล่องกระดาษใส่ขนม

 • ทำจากกระดาษคราฟท์ ผลิตจากเยื่อไม้สน 100 % ไม่มีเยื่อรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
 • กล่องกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% กระดาษเคลือบ สารสัมผัสอาหาร(Grease Resistant Barrier) ทำให้ถาดไม่ซึมน้ำมัน และปลอดภัยจากสารก่อเกิดโรคมะเร็ง (OPA)
 • สามารถติดสติ๊กเกอร์แปะได้
 • เหมาะกับใช้ภายในงานจัดอบรม งานสัมมนา งานประชุม งานอีเว้นท์
 • สามารถบรรจุอาหารเปียกได้
กล่องกระดาษใส่ขนม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า