การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้มาตรฐาน นั้นต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง

paper-packaging-process

นวัตกรรมยุคใหม่ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีหรือวัสดุอื่นๆ เจือปนหรือนำมาเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความคงทนของบรรจุภัณฑ์ ก็จะเรียกกันว่าบรรจุภัณฑ์ หรือ “ภาชนะรักษ์โลก” เพราะนอกจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วนั้น วัสดุประเภทเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษประเภทต่างๆ และถ้วยกระดาษ ยังปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ วัสดุจากธรรมชาติ ส่วนนวัตกรรมที่เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกได้แก่อะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ห่วงต่อสภาพแวดล้อม ที่มาพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพให้ผู้คน

จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัย  และขยะจากบรรจุภัณฑ์นั้นจะเห็นได้ว่าก็ถือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงได้แก่การที่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นแหล่งใช้พลังงาน ทั้งการใช้สารบางประเภท เช่น CFC (Chlorofluorocarbons)  ในกระบวนการที่จะผลิตและแปรรูป ส่งผลต่อการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และยังเป็นปัญหาจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วก่อให้เกิดขยะอยู่ตามแหล่งชุมชน หรือ ในแม่น้ำลำคลอง นอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์แล้วยังก่อให้เกิดมลพิษจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เช่นการเผาทำลาย หรือขยะที่กลายเป็นปัญหาทำให้น้ำเน่าเหม็นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน

ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ทำให้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ตามเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องกระดาษใส่อาหาร ชามกระดาษ ถาดกระดาษ ถาดใส่แก้ว แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร ที่ปลูกพื้น เช่น ไม้ไผ่ ยางพารา จำพวกไม้เนื้ออ่อน ต้นยูคาลิปตัส ไม้สน กระถินเทพา หรือที่ผลิตเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป ซึ่งทำการผลิตมาจากชานอ้อย ซึ่งจะเห็นแล้วว่า นอกจากจะรักษาสภาพแวดล้อมแล้วยังส่งเสริมชาวสวนผู้ประกอบอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่ใส่ใจในการผลิต

ทางโรงงานได้คำนึงถึง ขั้นตอนในการผลิตการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพกระดาษจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 42 ปีจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิตได้เลยครับ และมีการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนการผลิตคือ

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY CHECK PROCESS) ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้น เรามาเรียนรู้กันค่ะ

 1. ความต้านการบิดงอ (Bending Stiffness) ผ่านการทดสอบว่า กระดาษลูกฟูก หรือ ผิวกระดาษนั้นมีการรองรับการดัดโค้งได้ดี ขั้นตอนการทดสอบ
 • ตัดชิ้นงานขนาด 2.5*10 cm
 • กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037,TAPPI T 811, JIS Z 0401

2. น้ำหนักมาตรฐาน (Basis Weight) น้ำหนักกระดาษที่ดีมีผลต่อคุณภาพของกระดาษ ขั้นตอนการทดสอบ

 • ตัดชิ้นงานที่ต้องการทดสอบขนาด 10*10 cm
 • วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ ทำการบันทึก มาตรฐานอ้างอิง ISO536, ASTM646, TAPPI T 410, ISO 3039 (สำหรับกระดาลูกฟูก)

3. การดูดซึมน้ำ (Cobb Test) ทดสอบการดูดซึมน้ำซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ โดยใช้เครื่องมือทดสอบคือ Cobb Tester ขั้นตอนการทดสอบ

 • ตัดกระดาษที่ต้องการทดสอบ
 • วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์การบันทึก
 • นำกระดาษมาทดสอบเข้าเครื่อง Cobb Test
 • ใส่น้ำพร้อมจับเวลาทดสอบ
 • ซับน้ำบนแผ่นกระดาษ
 • วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักอีกรอบรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก มาตรฐานอ้างอิง ISO 535, TAPPI T 441

4. ความต้านทานแรงทะลุ (Bursting Strength) ใช้แผ่นทดสอบ ชี้บอกถึงความเหนียวหรือคุณภาพของกระดาษ ขั้นตอนการทดสอบ

 1. เตรียมชิ้นงานทดสอบขนาด 25*40 cm.
 2. นำชิ้นงานที่ได้เข้าเครื่องเพื่อทดสอบหาค่า
 3. ผลที่ได้จากการทดสอบ มาตรฐานอ้างอิง ISO 2758, ISO 2759 , TAPPI T 403 , ASTM D 744

5. ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistanceทดสอบแข็งแรงในการเรียงซ้อนกันของกล่องกระดาษลูกฟูก ขั้นตอนการทดสอบ

 • ตัดชิ้นทดสอบขนาด152.4*12.7 มม. ด้วยเครื่อง Die cutter
 • สอดชิ้นทดสอบลงในอุปกรณ์ Ring crush fixture ให้เป็นรูปวงแหวน
 • วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE) เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน มาตรฐานการทดสอบ TAPPI T818 , TAPPI T 822

6. ความต้านแรงกดในแนวเดียวกับลูกฟูก (Edge Wise Crush Resistance) ทดสอบความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดในแนวตั้ง ขั้นตอนการทดสอบ

 • ตัดชิ้นงานขนาด 2.5*10 cm.
 • กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง
 • วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037, TAPPI T 811, JIS Z 0401 

7. ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก (Compression Strength)ทนต่อการเรียงซ้อนของกล่อง ไม่ให้เกิดการเสียรูป ขั้นตอนการทดสอบ วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE)เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน

8. ความต้านแรงกดของลอนลูกฟูก (Flat crush resistance) ผ่านการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและกันกระแทกได้ดี ขั้นตอนการทดสอบ

 • ตัดชิ้นทดสอบด้วยเครื่องตัด (Flat crush cutter) ได้ขนาดชิ้นทดสอบ 32.25 ตารางเซนติเมตร
 • วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ซึ่งจุดที่วางชิ้นทดสอบต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของ Lower Plate เพื่อหาค่าชิ้นงาน มาตรฐานอ้างอิง ISO 3035, TAPPI T 808 มาตรฐานอ้างอิง ASMTM D 642, TAPPI T804

สรุป

จากที่กล่าวและได้รู้ถึง ขั้นตอนและที่มาของการผลิตที่เข้าใจง่ายใส่ใจในคุณภาพ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกทั้งแบบสำเร็จรูปที่โรงงานผลิตออกมาวางจำหน่ายและสั่งผลิตตามรูปแบบที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจต้องการ ซึ่งยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมการขายและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ช่วยให้สินค้าเป็นที่จดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเองค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า