เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ’

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วยลดการสร้างขยะ

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ’ ในปัจจุบันนี้คงจะปฎิเสธได้ยากว่าการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต ทั้งในเรื่องของการเดินทาง โรงระบาด อาหารการกิน อาคารบ้านเรือน และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์โลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอีกเรื่องที่น่าวิตกกังวลคือสภาวะอากาศมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเจริญ ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และมันเลยเป็นสาเหตุของการลดใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ดั่งที่เราจะเห็นห้างร้านรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในยุคปัจจุบันก็จริง แล้วบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ครอบคลุมถึงชีวิตประจำวันในทางใดบ้าง บทความชุดนี้จะพาผู้ที่สนใจไปทำความรู้และความเข้าใจกันครับ

ปัญหามลพิษในสังคมเมือง

กล่าวถึงปัญหาหลักของสังคมในเมืองถึงจะมีความเจริญ ก็ยังต้องแลกมาด้วยการที่ต้องประสบพบเจอกับหลากหลายเรื่องราวทั้ง ประชากรที่แออัด การจราจรที่คับคั่ง มลภาวะทางอากาศและทางเสียง จึงทำให้สุขกายและสุขภาพจิตแย่ตามกันจะเห็นได้จากค่า PM 2.5 ที่สูงขึ้นการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันเชื้อไวรัสที่รู้ๆกันอยู่ว่าระบาดไม่ใช่แค่ทั้งในไทยแต่รวมไปถึงทั่วโลกที่ต้องรับมือ และป้องกันฝุ่นผงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสำคัญที่มาพร้อมความเจริญก็คือธรรมชาติลดน้อยลงก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่มาพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ด รถราที่เพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่สีเขียวที่น้อยลง อีกทั้งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเช่น พลาสติก ถือว่าเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับบรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้ สาเหตุที่รวมมาหลายปัจจัยแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะทำให้เกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้

การใช้ชีวิตประจำวันกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ

จากหัวข้อข้างต้นจะเห็นถึงปัญหาคร่าวๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และการเลือกใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ยาก ถือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบหลายด้านและอาจจะเป็นระยะยาวถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน แล้วคนเราต้องปรับตัวแบบใดกันบ้าง อย่างที่ทราบการสวมหน้ากากอนามัย ลดการใช้พลาสติกอย่างที่มีการรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ การรีไซเคิลขยะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายๆด้านนี้สาเหตุที่ทราบกัน แล้วการแก้ปัญหาที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยโลกควรทำอย่างไรบ้างหล่ะ ?

ลดการสร้างขยะที่ย่อยสลายได้ยากในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยตัวเรามีอะไรบ้าง

 • การเลือกใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ เพื่อเป็นการลดใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก
 • ควรใช้ผ้าขนหนูในการเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
 • ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม หรือกล่องที่ทำจากพลาสติก
 • ควรพกถุงผ้า ถุงช้อปปิ่งกระดาษเวลาไปเลือกจับจ่ายใช้สอยแทนถุงพลาสติก
 • เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเลือกรับประทานอาหารที่ร้านแทน แต่ถ้าจำเป็นที่ต้องนำกลับไปทานที่บ้านก็ควรเป็นร้านที่เลือกใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

การ Reuse ของเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำลดปัญหาขยะ

          Reuse ถ้าจะให้ผู้เขียนแปลเป็นไทยอย่างง่ายก็คือ การใช้ซ้ำ ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาใช้ซ้ำ อีกทั้งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้ อาทิ ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทำการทิ้ง ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นวัสดุธรรมชาติ วิธีนี้นอกจากช่วยลดการเกิดของขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกเพิ่มพื้นที่ที่เป็นพืชพรรณไม้ได้ด้วยการลดปริมาณการตัดต้นเพื่อใช้ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ แล้วไอเดียการ Reuse มีดังนี้

 • การเลือกใช้ถ่านไฟฉายในแบบชาร์ตได้ ลดการใช้แล้วทิ้งเนื่องจากถ่านเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากอีกทั้งมีสารเคมีเยอะ
 • ทำการคราฟท์ของ หรือ ประดิษฐ์วัสดุของเหลือใช้จาดวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 • พยายามซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุด จะได้เป็นการลดการทิ้งขยะจำพวกนี้
 • ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนภาชนะอาหารที่เป็นพลาสติกหรือโฟม ใช้ถุงผ้าในการเลือกซื้อสินค้าเนื่องจากสามารถนำกลับมาซักใช้ซ้ำได้

การ Recycle วัสดุที่กลับมาใช้ใหม่ได้

Recycle หรือก็คือการนำกลับมาใช้ใหม อาทิ การคัดแยกขยะมูลฝอยการแยกประเภทขยะ เพื่อที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่กระบวนการของการผลิตในแต่ละประเภทได้ตัวอย่าง

 • จำพวกขวดน้ำ แก้วเครื่องดื่ม กระดาษต่างๆ พลาสติก กระป๋องเบียร์ ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้ พวกโลหะที่เหลือจากไซด์งานก่อสร้างหรือโรงกลึงต่างๆ
 • ควรคำนึงที่จะเลือกซื้อสินค้าที่สามารถนำกลับมา Recycleได้หรือที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติเช่น กระดาษ ผ้า ไม้
 • การที่จะนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมักเพื่อนใช้ในการเกษตร

     

บรรจภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะจะลดภาวะในสังคม

กล่าวถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งอย่างกล่องรูปแบบต่างๆ แต่ที่จะดูเข้ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันเลยก็คือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกระดาษซึ่งมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการและผู้บริโภตจะเลือกใช้ให้ถูกกับสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงถุงกระดาษที่ใช้แทนถุงพลาสติกในการซื้อของ ใส่ของจิบปาถะ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ทำมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีหลายแบบหลายขนาด ราคาย่อมเยาว์ ที่สำคัญที่สุดตรงตามจุดประสงค์ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกเหมาะกับไปปรับใช้แทนภาชนะอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ครับ ยกตัวอย่างมีดังนี้

ถุงกระดาษคราฟท์มีหูหิ้ว-สีน้ำตาล-cover
จานกระดาษ-bio-6-นิ้ว-ปก

จานกระดาษสีขาว BIO ใช้สำหรับขนมหวาน ของทอด อาหารว่างต่างๆได้ กระดาษย่อยสลายได้ 100% เนื่องจากไม่เคลือบ PE แต่ใช้วิธีการเคลือบเคมีสัมผัสมอาหารในกระบวนการผลิตกระดาษ สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย

กระดาษ food grade สำหรับอาหารประเภทเส้น ผัดไทย สปาเก็ตตี้ บะหมี่ เหมาะกับผู้ประกอบการและสำหรับจัดอาหารว่างเป็นชุด การผลิตระดับมาตรฐานสากล Food pail ช่วยรักษาคุณภาพและรักษาอุณภูมิของอาหาร

ใช้สำหรับใส่สินค้าทั่วไป ใส่ขนมเบเกอรี่ ใส่ของน้ำหนักปานกลาง จัดเบรค ขึ้นรูปสวยถุงติดกาวแน่นหนา กระดาษย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%  ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถนำสติ๊กเกอร์ติดแบรนต์ตัวเองได้ วัตถุดิบกระดาษที่ใช้ สีกระดาษที่ใช้ปลอดภัย(flexo water based)

สรุปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ’

หาพวกเราร่วมมือกันจากข้อเสนอของผู้เขียนที่แจงมาเบื้องต้นก็อาจจะสามารถช่วย ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวัน ในทุกๆวัน ช่วยลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า แทนที่จะถูกทิ้งแล้วนำไปกำจัด และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนส่ง ขนย้าย ถือว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษมีประโยชน์กว่าที่คุณคิดเยอะ ทีนี้เริ่มสนใจหันมาช่วยโลก ลดขยะกันหรือยังครับเพื่ออนาคตของโลกและสังคมเรา ที่ปราศจากขยะที่ย่อยสลายยาก อากาศกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า